Blog

Admin Admin
12/24/2017
0
  Công ty TNHH Thương Mại Ngọc Bảo Hân (NBHT Co.,LTD) là một trong những nhà cung cấp Bánh Kẹo, Thực Phẩm được doanh nghiệp tại Việt Nam biết đến nhiều nhất. Sản phẩm của Công ty đã được...
Admin Admin
12/24/2017
0
1.   ĐỊNH HƯỚNG THEO NGƯỜI TIÊU DÙNG:   Luôn suy nghĩ trên quan điểm của người tiêu dùng và luôn mong muốn đem đến họ những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất, để...
Admin Admin
12/24/2017
0
Luôn bám sát sứ mệnh “ chất lượng và dịch vụ làm nền tảng để tạo nên giá trị thặng dư đem lại thành công cho các khách hàng, cho xã hội, cho tổ chức và cho các thành viên" Với sự thành công lớn...
Admin Admin
12/24/2017
0
TẦM NHÌN NGỌC BẢO HÂN : Ngọc Bảo Hân hiểu rằng: Thị hiếu về nhu cầu đang thay đổi cả thế giới một cách nhanh chóng. Vì vậy, Ngọc Bảo Hân nắm bắt tốt thời cơ và những thách thức do thị hiếu về...

Bình luận

Không tìm thấy bài viết

Bài viết mới